چگونه فروش داخلی و خارجی را همزمان در کالابان داشته باشم؟

توسط: پویا (تاکسی اپس) 213 نمایش

صاحبان کسب و کاری که همزمان فروش خارجی و داخلی را مدیریت می‌کنند می‌توانند از ۲ اشتراک همزمان کالابان استفاده کنند. در اشتراک اول از واحد پول ریال یا تومان استفاده کنند و در اشتراک دوم از واحد پول خارجی. کالابان این قابلیت را دارد که در هر زمان بین اشتراک ها سوییچ کنید. می‌توانید به تنظیمات برنامه رفته و از قسمت مشخصات تیم/ اشتراک ← گزینه تغییر تیم / اشتراک را کلیک کنید.

همچنین می‌توانید برای هر اشتراک خود یک نام مجزا بگذارید تا تفکیک شوند. در ادامه موارد زیر را بررسی کنید:

  1. در هر اشتراک می‌توانید اعضای تیم مجزا داشته باشید
  2. نام شرکت ، مهر ، امضاء ، لوگو را در هر اشتراک با توجه به شرکت تنظیم نمایید.
  3. در اشتراک دوم (شرکت خارجی) می‌توانید از قالب های چاپی انگلیسی و عربی استفاده کنید. در صورت نیاز می‌توانید با تماس با پشتیبانی درخواست قالب چاپی اختصاصی برای شرکت دوم (خارجی) خود نمایید.

اشتراک‌گذاری

Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
در این صفحه