برچسب‌های عددی (Badge) در نوار پایین به چه معناست؟

مقدمه پس از باز کردن اپلیکیشن ممکن است اعدادی را در گوشه‌ی سمت راست عناوین نوشته شده  در نوار پایین صفحه مشاهده کنید. این اعداد عموما به معنای یک کار ناتمام یا محتاج به رسیدگی هستند. برای مثال اگر شما