آموزش های کالابان

کالابان اپلیکیشنی برای مدیریت فاکتور ها و موجودی کالا در انبار ها می باشد که قابلیت فروش آنلاین (وب شاپ) را نیز دارد. به آساسنی می توانید کالاهای خود را با تصاویر وارد اپلیکیشن کنید و یک وب شاپ بسازید.