در صفحه اصلی برنامه بر روی آیکون ورود چک صیاد زده و با استفاده از دوربین بارکد چاپ شده روی چک را اسکن کنید.سپس گزینه استعلام چک را بزنید.