اپلیکیشن فروشا آفلاین و تک کاربره است و چنین قابلیتی ندارد. می توانید اپلیکیشن کالابان را از لینک زیر نصب کرده و به صورتی گروهی سفارشات و موجودی کالاها را ثبت و مدیریت کنید.
https://kalaban.app/dl/apk