به قسمت تنظیمات فاکتور بروید.در قسمت قالب چاپی می توانید قالب فاکتور 6 سانتی یا 8 سانتی را انتخاب کنید.