در قسمت توضیحات کالا می توانید مدت تسویه کالا مورد نظر را وارد کنید.