چند فاکتور در تاریخ های مختلف با مدت تسویه 3 ماهه با دیرکرد 2 درصد به مشتری ام فروختم و او برای تسویه فاکتور ها چند فقره چک با تاریخ های مختلف داده است. چگون می توانم بفهمم آیا واقعا 3 ماهه تسویه کرده است یا خیر؟

چک های دریافتی از مشتری را در صفحه لیست چک ها وارد کنید. فاکتورهایی که فروخته اید را هم در قسمت لیست فاکتورها وارد کنید.سپس به قسمت تطبیق تسویه بروید. و گزینه انتخاب گروه فاکتور و انتخاب گروه چک را

تعدادی چک را از برنامه حسابداری خروجی اکسل گرفتم. آیا می توانم چک ها را وارد راس گیر چک کنم؟

بله از منو سمت راست اپلیکیشن گزینه ورود لیست چک از EXCELرا بزنید و طبق فایل اکسل نمونه ،شیت های اکسل را وارد کنید.

چگونه چند چک(فاکتور) با مبلغ های یکسان و پشت سرهم را ثبت کنم؟

در صفحه لیست چک ها(فاکتورها) اولین چک(فاکتور) را ثبت کنید.سپس انگشتتان را از سمت راست به چپ بکشید و گزینه کپی را بزنید.

خروجی پی دی اف و اکسل نمی توانم بگیرم و خطا می دهد؟

به قسمت تنظیمات اپلیکیشن در تنظیمات گوشی رفته و دسترسی اپلیکیشن راس گیر چک