نظر سنجی کالابان

نظر سنجی شغلی کالابان

از اینکه وقت خود را برای تکمیل این نظرسنجی به ما می دهید سپاسگزاریم. ما از نظرات شما برای بهبود عملکرد اپلیکیشن کالابان استفاده خواهیم کرد.

نام و سمت شغلی (در صورت تمایل)
نوع فعالیت شغلی ما چیست؟
به چه امکانات خاصی در کالابان برای شاخه شغلی خود احتیاج دارید؟
آیا امکانات مد نظراتان را برای همکاران و یا هم شغل هایتان نیز مناسب می بینید یا بطور خاص نیاز شماست؟
شماره تماس یا ایمیل (در صورت تمایل)