دخل و خرج چیست و به چه کار می‌آید؟

توسط: سارا دهقانی 826 نمایش

اپلیکیشن دخل و خرج طراحی شده تا امکان مدیریت تسهیل شده‌ی  امور مالی را فراهم آورد. شما می‌توانید درآمد، مخارج و بودجه‌های خود را اپلیکیشن ثبت و گزارشاتی را از امور مالی خود دریافت کنید. شما همچنین می‌توانید حساب‌های بانکی و طرف‌حساب‌های خود را با ذکر مشخصات در دخل و خرج ثبت کنید. در نهایت شما می‌توانید برای حفظ امنیت اطلاعات خود در اپلیکیشن، رمز عبور در نظر بگیرید. 

اشتراک‌گذاری

Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
در این صفحه