دخل و خرج چیست و به چه کار می‌آید؟

توسط: سارا دهقانی 360 نمایش

اپلیکیشن دخل و خرج طراحی شده تا امکان مدیریت تسهیل شده‌ی  امور مالی را فراهم آورد. شما می‌توانید درآمد، مخارج و بودجه‌های خود را اپلیکیشن ثبت و گزارشاتی را از امور مالی خود دریافت کنید. شما همچنین می‌توانید حساب‌های بانکی و طرف‌حساب‌های خود را با ذکر مشخصات در دخل و خرج ثبت کنید. در نهایت شما می‌توانید برای حفظ امنیت اطلاعات خود در اپلیکیشن، رمز عبور در نظر بگیرید. 

اشتراک‌گذاری

Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin