نمونه فاکتور و گزارشات چاپی

توسط: پویا (تاکسی اپس) 1447 نمایش

کالابان گزارشات و خروجی های چاپی متنوعی دارد. در زیر تعدادی  از نمونه های چاپی را مشاهده می کنید. این خروجی های بصورت تصویری و PDF می باشند.