رفع مشکل عدم نمایش هشدار یادآوری

توسط: پویا (تاکسی اپس) 654 نمایش

توجه داشته باشید که در صورت فعال بود ن حالت کم مصرف باتری، نمایش هشدارهای یادآوری با مشکل روبرو می‌شوند؛ بنابراین لازم است از طربق تنظیمات تلفن همراه خود، حالت کم مصرف باتری برای این اپلیکینش را غیر فعال کنید. 

اشتراک‌گذاری

Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
در این صفحه